top of page
Sứ mệnh

 

Thúc đẩy và thực hiện các hoạt động đào tạo và các hội nghị chuyên môn cao về y học cổ truyền nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân viên y tế y học cổ truyền

Góp phần truyền tiếp ngọn lửa đam mê y học cổ truyền

Tầm nhìn

 

Trở thành trung tâm đào tạo tin cậy về lý thuyết cũng như thực hành. Đồng thời cung cấp thông tin hữu ích, là nơi kết nối đam mê y học cổ truyền

bottom of page